Поиск недвижимости
 
Расположение
 
 
  
 
 
Стоимость недвижимости в евро
от
до
Кол-во спален
 
 
 
 
 

АДМИРАЛ ADMIRAL

  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
  • АДМИРАЛ
   
КОМПЛЕКС "АДМИРАЛ" - СВЕТИ ВЛАС
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА - 01.10.2014 г.
ГРУБOE СТРОИТЕЛЬСТВО - 01.05.2015 г.
СДАЧА КОМПЛЕКСА - 01.06.2016 Г
Секция "А"
Ап. № Етаж Кв.м. Цена Сума Разпределение Статус ИЗЛОЖЕНИЕ
ПЪРВИ А1 Минус 2 87,17 1100,00 95887,00 Две спални запад
ЖИЛИЩЕН А2 Минус 2 42,10 1100,00 46310,00 Студио запад
А3 Минус 2 92,89 1100,00 102179,00 Две спални изток
А4 Минус 2 88,74 1100,00 97614,00 Две спални изток
А5 Минус 2 77,07 1100,00 84777,00 Две спални изток
А7 Минус 2 80,99 1100,00 89089,00 Една спалня юг
А8 Минус 2 76,76 1100,00 84436,00 Една спалня юг
А10 Минус 2 92,12 1100,00 101332,00 Две спални запад
ВТОРИ А11 Минус 1 90,80 1150,00 104420,00 Две спални запад
ЖИЛИЩЕН А13 Минус 1 83,26 1150,00 95749,00 Две спални изток
А14 Минус 1 77,05 1150,00 88607,50 Две спални изток
А15 Минус 1 91,89 1150,00 105673,50 Две спални изток
А17 Минус 1 137,14 1150,00 157711,00 Три спални юг
А18 Минус 1 94,21 1150,00 108341,50 Две спални запад
ТРЕТИ А19 Партер 75,88 1250,00 94850,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН А21 Партер 95,89 1250,00 119862,50 Две спални изток
А22 Партер 88,83 1250,00 111037,50 Две спални изток
А23 Партер 81,89 1250,00 102362,50 Две спални изток
А26 Партер 84,84 1250,00 106050,00 Две спални ДОГОВОР запад
ЧЕТВЪРТИ А30 1 81,90 1250,00 102375,00 Две спални изток
ЖИЛИЩЕН
ПЕТИ А35 2 68,87 1500,00 103305,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН А37 2 85,45 1500,00 128175,00 Две спални изток
А38 2 81,90 1500,00 122850,00 Две спални изток
ШЕСТИ А43 3 68,87 1650 113635,5 Една спалня ЗАПАЗЕН запад
ЖИЛИЩЕН А44 3 67,06 1650,00 110649,00 Една спалня запад
А45 3 85,45 1650,00 140992,50 Две спални изток
А46 3 81,90 1650,00 135135,00 Две спални изток
А47 3 88,28 1900,00 208147,00 Две спални юг
Тераса 80,83 500,00
А48 3 88,28 1900,00 206427,00 Две спални юг
Тераса 77,39 500,00
СЕДМИ А49 5 95,67 1900,00 181773,00 Две спални ДОГОВОР
ЖИЛИЩЕН А50 5 42,58 1900,00 80902,00 Студио ДОГОВОР
А51 5 87,53 1900,00 166307,00 Две спални ДОГОВОР
А52 5 46,37 1900,00 88103,00 Студио ДОГОВОР
Секция "Б"
Ап. № Етаж Кв.м. Цена Сума Разпределение Статус
ПЪРВИ Б2 Минус 1 75,68 950,00 71896,00 Една спалня север,запад
ЖИЛИЩЕН Б3 Минус 1 24,01 950,00 22809,50 Студио север
Б4 Минус 1 75,68 950,00 71896,00 Една спалня ЗАПАЗЕН св. север,изток
Б5 Минус 1 61,46 950,00 58387,00 Една спалня ДОГОВОР изток
Б6 Минус 1 91,98 950,00 87381,00 Две спални изток
Б7 Минус 1 93,19 950,00 88530,50 Две спални изток
Б8 Минус 1 54,41 950,00 51689,50 Студио запад
Б9 Минус 1 83,44 950,00 79268,00 Две спални запад
ВТОРИ Б12 Партер 82,04 1000,00 82040,00 Две спални изток
ЖИЛИЩЕН Б15 Партер 81,99 1000,00 81990,00 Две спални запад
ТРЕТИ Б17 1 76,25 1150,00 87687,50 Една спалня север,запад
ЖИЛИЩЕН Б18 1 76,25 1150,00 87687,50 Една спалня север,изток
Б20 1 92,12 1150,00 105938,00 Две спални изток
Б21 1 89,90 1150,00 103385,00 Две спални изток
Б23 1 94,44 1150,00 108606,00 Две спални запад
ЧЕТВЪРТИ Б24 2 65,73 1250,00 82162,50 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б25 2 103,75 1250,00 129687,50 Две спални север,запад
Б26 2 103,75 1250,00 129687,50 Две спални север,изток
Б27 2 60,50 1250,00 75625,00 Една спалня изток
Б28 2 81,90 1250,00 102375,00 Две спални изток
Б29 2 82,98 1250,00 103725,00 Две спални изток
Б30 2 50,98 1250,00 63725,00 Студио ДОГОВОР запад
ПЕТИ Б33 3 97,48 1250,00 121850,00 Две спални север,запад
ЖИЛИЩЕН Б34 3 97,48 1250,00 121850,00 Две спални север,изток
Б35 3 60,50 1250,00 75625,00 Една спалня изток
Б37 3 82,98 1250,00 103725,00 Две спални ДОГОВОР изток
Б38 3 50,98 1250,00 63725,00 Студио ЗАПАЗЕН ВЕНЕТА
ШЕСТИ Б40 4 65,73 1500,00 98595,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б41 4 97,48 1500,00 146220,00 Две спални север,запад
Б42 4 97,48 1500,00 146220,00 Две спални север,изток
Б43 4 60,50 1500,00 90750,00 Една спалня изток
Б44 4 81,90 1500,00 122850,00 Две спални изток
Б46 4 42,31 1500,00 63465,00 Студио запад
СЕДМИ Б48 5 65,73 1800,00 118314,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б49 5 94,00 1800,00 169200,00 Две спални север,запад
Б50 5 94,00 1800,00 169200,00 Две спални север,изток
Б51 5 60,34 1800,00 108612,00 Една спалня изток
Б52 5 85,82 1800,00 154476,00 Две спални изток
Б53 5 104,40 1900,00 277585,00 Три спални юг
Тераса 158,45 500,00
Б54 5 134,70 1900,00 335150,00 Три спални юг
Тераса 158,44 500,00
КОМПЛЕКС "АДМИРАЛ" - СВЕТИ ВЛАС
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА - 01.10.2014 г.
ГРУБOE СТРОИТЕЛЬСТВО - 01.05.2015 г.
СДАЧА КОМПЛЕКСА - 01.06.2016 Г
Секция "А"
Ап. № Етаж Кв.м. Цена Сума Разпределение Статус ИЗЛОЖЕНИЕ
ПЪРВИ А1 Минус 2 87,17 1100,00 95887,00 Две спални запад
ЖИЛИЩЕН А2 Минус 2 42,10 1100,00 46310,00 Студио запад
А3 Минус 2 92,89 1100,00 102179,00 Две спални изток
А4 Минус 2 88,74 1100,00 97614,00 Две спални изток
А5 Минус 2 77,07 1100,00 84777,00 Две спални изток
А7 Минус 2 80,99 1100,00 89089,00 Една спалня юг
А8 Минус 2 76,76 1100,00 84436,00 Една спалня юг
А10 Минус 2 92,12 1100,00 101332,00 Две спални запад
ВТОРИ А11 Минус 1 90,80 1150,00 104420,00 Две спални запад
ЖИЛИЩЕН А13 Минус 1 83,26 1150,00 95749,00 Две спални изток
А14 Минус 1 77,05 1150,00 88607,50 Две спални изток
А15 Минус 1 91,89 1150,00 105673,50 Две спални изток
А17 Минус 1 137,14 1150,00 157711,00 Три спални юг
А18 Минус 1 94,21 1150,00 108341,50 Две спални запад
ТРЕТИ А19 Партер 75,88 1250,00 94850,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН А21 Партер 95,89 1250,00 119862,50 Две спални изток
А22 Партер 88,83 1250,00 111037,50 Две спални изток
А23 Партер 81,89 1250,00 102362,50 Две спални изток
А26 Партер 84,84 1250,00 106050,00 Две спални ДОГОВОР запад
ЧЕТВЪРТИ А30 1 81,90 1250,00 102375,00 Две спални изток
ЖИЛИЩЕН
ПЕТИ А35 2 68,87 1500,00 103305,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН А37 2 85,45 1500,00 128175,00 Две спални изток
А38 2 81,90 1500,00 122850,00 Две спални изток
ШЕСТИ А43 3 68,87 1650 113635,5 Една спалня ЗАПАЗЕН запад
ЖИЛИЩЕН А44 3 67,06 1650,00 110649,00 Една спалня запад
А45 3 85,45 1650,00 140992,50 Две спални изток
А46 3 81,90 1650,00 135135,00 Две спални изток
А47 3 88,28 1900,00 208147,00 Две спални юг
Тераса 80,83 500,00
А48 3 88,28 1900,00 206427,00 Две спални юг
Тераса 77,39 500,00
СЕДМИ А49 5 95,67 1900,00 181773,00 Две спални ДОГОВОР
ЖИЛИЩЕН А50 5 42,58 1900,00 80902,00 Студио ДОГОВОР
А51 5 87,53 1900,00 166307,00 Две спални ДОГОВОР
А52 5 46,37 1900,00 88103,00 Студио ДОГОВОР
Секция "Б"
Ап. № Етаж Кв.м. Цена Сума Разпределение Статус
ПЪРВИ Б2 Минус 1 75,68 950,00 71896,00 Една спалня север,запад
ЖИЛИЩЕН Б3 Минус 1 24,01 950,00 22809,50 Студио север
Б4 Минус 1 75,68 950,00 71896,00 Една спалня ЗАПАЗЕН св. север,изток
Б5 Минус 1 61,46 950,00 58387,00 Една спалня ДОГОВОР изток
Б6 Минус 1 91,98 950,00 87381,00 Две спални изток
Б7 Минус 1 93,19 950,00 88530,50 Две спални изток
Б8 Минус 1 54,41 950,00 51689,50 Студио запад
Б9 Минус 1 83,44 950,00 79268,00 Две спални запад
ВТОРИ Б12 Партер 82,04 1000,00 82040,00 Две спални изток
ЖИЛИЩЕН Б15 Партер 81,99 1000,00 81990,00 Две спални запад
ТРЕТИ Б17 1 76,25 1150,00 87687,50 Една спалня север,запад
ЖИЛИЩЕН Б18 1 76,25 1150,00 87687,50 Една спалня север,изток
Б20 1 92,12 1150,00 105938,00 Две спални изток
Б21 1 89,90 1150,00 103385,00 Две спални изток
Б23 1 94,44 1150,00 108606,00 Две спални запад
ЧЕТВЪРТИ Б24 2 65,73 1250,00 82162,50 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б25 2 103,75 1250,00 129687,50 Две спални север,запад
Б26 2 103,75 1250,00 129687,50 Две спални север,изток
Б27 2 60,50 1250,00 75625,00 Една спалня изток
Б28 2 81,90 1250,00 102375,00 Две спални изток
Б29 2 82,98 1250,00 103725,00 Две спални изток
Б30 2 50,98 1250,00 63725,00 Студио ДОГОВОР запад
ПЕТИ Б33 3 97,48 1250,00 121850,00 Две спални север,запад
ЖИЛИЩЕН Б34 3 97,48 1250,00 121850,00 Две спални север,изток
Б35 3 60,50 1250,00 75625,00 Една спалня изток
Б37 3 82,98 1250,00 103725,00 Две спални ДОГОВОР изток
Б38 3 50,98 1250,00 63725,00 Студио ЗАПАЗЕН ВЕНЕТА
ШЕСТИ Б40 4 65,73 1500,00 98595,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б41 4 97,48 1500,00 146220,00 Две спални север,запад
Б42 4 97,48 1500,00 146220,00 Две спални север,изток
Б43 4 60,50 1500,00 90750,00 Една спалня изток
Б44 4 81,90 1500,00 122850,00 Две спални изток
Б46 4 42,31 1500,00 63465,00 Студио запад
СЕДМИ Б48 5 65,73 1800,00 118314,00 Една спалня запад
ЖИЛИЩЕН Б49 5 94,00 1800,00 169200,00 Две спални север,запад
Б50 5 94,00 1800,00 169200,00 Две спални север,изток
Б51 5 60,34 1800,00 108612,00 Една спалня изток
Б52 5 85,82 1800,00 154476,00 Две спални изток
Б53 5 104,40 1900,00 277585,00 Три спални юг
Тераса 158,45 500,00
Б54 5 134,70 1900,00 335150,00 Три спални юг
Тераса 158,44 500,00
свернуть цены
Актуальные цены с учетом всех акций, скидок и спецпредложений вы можете узнать по телефону: 8 (495) 506-85-03
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Комплекс находится в южной части курортного города Святой Влас, всего в 250 м от песчанного пляжа и в 500 м от ятеной пристани Марина Диневи.  

Святой Влас один из самых молодых курортных поселков Болгарии, расположенный всего лишь в 6 километрах от Солнечного Берега. Это живописный и романтический курорт с видом на Несебр.

Пляж Святого Власа обращен на юг и имеет международную награду Синий флаг, которая дается за чистоту пляжа! Песок мелкий, золотистый. Уникальное сочетание чистого горного, лесного и морского воздуха, красивые пейзажи. Святой Влас является излюбленным местом отдыха для многих болгар и иностранцев. Уникально длинная, теплая и тихая осень. В последние годы наблюдается температура +15 градусов в середине декабря.

Кроме того, целительное действие на дыхательные пути оказывают естественные аэрозоли, образующиеся на морском побережье.

Святой Влас отличается уютом и живописностью: лесистые склоны Балканских гор спускаются к морю, по этому пляж в этом месте состоит из множества небольших удобных бухт.
Расстояния:
Пляж: 250 м
Марина: 500 м
Автобусная остановка: 30 м
Супермаркет: 30 м
Амфитеатр: 500 м
СПА: 500 м
Дискотека/ ночной клуб: 350 м
Казино: 500 м
Церковь: 500 м
Аэропорт: 35 км Burgas Airport / 100 км Varna Airport

ЗДАНИЯ И АПАРТАМЕНТЫ
Комплекс класса люкс «Адмирал» состоит из двух секций, секция «А» и секция «Б» предлагающих 106 квартир площадью от 24 до 140 м2, среди которых можно выбрать одно-, двух-, трех-, и четерехкомнатные квартиры. Комплекс располагает 123 парковочными местами, в том числе 106 крытыми.  

Большинство апартаментов имеют вид на море.

Комплекс создан исключительно для ценителей люкса и комфорта. Закрытая территория комплекса предоставит Вам все необходимое для полноценного отдыха. На територии коплекса среди естественной зелени будут засажены и некоторые виды редких и экзотичных деревьев, которые обогатят флору и придадут более экзотический вид. На определенных местах будут расположены живописные альпинеумы в сочетании с композициями цветов. Спроектированные водные сооружения придадут комплексу дополнительный уют и неповторимость

Апартаменты продаются с полностью завершенной отделкой "под ключ", с кондиционером и с полностью оборудованной ванной комнатой.

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА 

На территории комплекса расположены следующие удобства:

крытый бассейн с подогревом
открытый бассейн
„инфинити” бассейн, который расположен на крыше комплекса
СПА центр
джакузи
сауна
летний бар
фитнес
конферентный зал
ресторан
семь магазинов

ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Плата за сервисное обслуживание составляет 10 € за м² в год.

В сервисное обслуживание входит своевременная уборка территории, обслуживание бассейнов, освещение, озеленение, круглосуточная охрана, техническая поддержка и менеджмент всего комплекса.


ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Плата за резервирование - 2000 €, которые затем вычитаются из первого взноса по оплате.

Схема оплаты:

40% при подписании Предварительного договора
60% по индивидуальному графику.


Возможны другие варианты оплаты.

ЦЕНА
Цена от 950 € за квадратный метр.

Минимальная цена апартамента: 22 809 € / 24,01 м²

Максимальная цена апартамента: 335 150€ / 134,70 м² 

ГОТОВНОСТЬ
Комплекс Адмирал будет готов к заселению в июне 2016 года.

Задать вопрос застройщику по

введите e-mail
введите телефон
* - поля для обязательного заполнения
Телефону
 
E-mail


Оставтье свой отзыв о комплексе АДМИРАЛ ADMIRAL

 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Закажите обратный звонок

Оставьте свой номер телефона. Мы Вам перезвоним.

 

* - обязательные поля


 

Спасибо! Ваша заявка принята!

 

Задайте Ваш вопрос


введите телефон
введите e-mail
* - поля для обязательного заполнения
Телефону
 
E-mail